สายด่วน: +001-1234-88888 | ที่อยู่: 38 Block Street, Sydney, AU